Weetjes en waarheden voor onze hobby.

Artikelen van het FancyGoldfish-forum [openbaar]
Plaats reactie
Rex Hunt
Lid FGF
Berichten: 4457
Lid geworden op: 23-10-2011 11:18

Weetjes en waarheden voor onze hobby.

Bericht door Rex Hunt » 01-02-2012 20:44

Als goudvisliefhebbers zijn wij verantwoordelijk voor de levende wezens die voor hun verzorging geheel van ons afhankelijk zijn. Het bieden van de best mogelijke omstandigheden om hun gezondheid te waarborgen en hun welzijn te bevorderen dienen onze hoogste prioriteit te hebben.
Het volledig aanvaarden en zich kwijten van deze verantwoordelijkheid leveren drie fundamentele voordelen op.

1. Ten eerste wordt hierdoor stress, die in hun onnatuurlijke gevangenschap onvermijdelijk is, tot een minimum beperkt.
2. Ten tweede kunnen we met relatief weinig problemen de vissen op een verantwoorde manier houden.
3. Zeker niet de laatste plaats, maar de vissen zullen ons belonen met hun meest natuurlijke gedrag, aanhankelijk (worden sommige zelfs hand tam) en laten ze ons hun prachtigste kleuren zien.

Vissen bestaan voor 80% uit water, de grondstof waaruit hun leefomgeving is opgebouwd. Ze zijn daarvan slechts door een eenvoudig membraan gescheiden.
Daarom is het niet vreemd dat vissen zeer sterk worden beïnvloed door veranderingen in hun omgeving en dat schommelingen daarin een belangrijke invloed hebben op hun gezondheid.
Als de verandering in de omgeving ten nadele van de vis is, raakt hij –afgezien van directe fysiologische gevolgen- gestrest, word zijn immuunsysteem onderdrukt en wordt hij bevattelijker voor ziekten.

Als het water te veel voer bevat dat gaat rotten neemt het aantal ongewenste bacteriën drastisch toe. Bij het verteren van het voer produceren de bacteriën grote hoeveelheden ammoniak.
Ammoniak is een vergif dat de kieuwen van de vissen irriteert, waardoor een extra laag cellen op het gevoelige oppervlak van de kieuwen word gevormd. Omdat deze nieuwe cellen gevoeliger voor bacteriële infecties zijn, zet deze verandering een sneeuwbal effect in werking. Vaak met een niet te wensen afloop.

De reeds aanwezige vissen hebben een bepaalde mate van immuniteit tegen de meeste vormen van ziekteverwekkers opgebouwd, maar kunnen nog niet in contact zijn geweest met binnengehaalde nieuwe stammen ziekteverwekkers. Aan de andere kant moeten pas aangeschafte vissen ook immuniteit ontwikkelen tegen de ziekteverwekkers in hun nieuwe omgeving. Het aanschaffen van nieuwe vissen vergroot daarom in hoge mate de kans op een uitbraak van een (nieuwe) ziekte.
Dit benadrukt het belang nog maar eens van een zorgvuldige quarantaine! Dit is een eenvoudige voorzorgsmaatregel die de kans op ziekten verminderd als we een verzameling aan het opbouwen zijn.

Stress is een zeer belangrijke factor betreffende de gezondheid van onze geliefde vissen.
De eerste, meest primaire, reactie op stress is het ontsnappen aan dreigend gevaar. Zowel in het wild als in gevangenschap zijn er vele overeenkomsten.
Enkele factoren die niet wenselijk zijn:
Overmatig beetpakken, overbevolking, te kleine huisvesting, onwenselijke voeding, slechte milieuomstandigheden, ongeschikte of agressieve medebewoners.

In biologische termen betekent dit het afscheiden van hormonen die alle energie van de vis richten op de spieren voor de voortbeweging. Deze reactie op alarm heeft echter langdurige schadelijke effecten.
Een van de hormonen die wordt afgescheiden is bijvoorbeeld adrenaline. Naast het versnellen van het lichaam voor een onmiddellijke actie, verstoort het ook de osmotische regeling (de regeling van zout/water balans, kom ik op terug).
Een ander hormoon, cortison, beïnvloed de witte bloedcellen en het verminderd de effectiviteit van het immuunsysteem. .

Onze vissen zijn letterlijk pakketjes vloeistof in een vloeibare wereld.
Bij zee- en zoetwatervissen is er een verschil tussen het zoutgehalte van de omgeving en de lichaamsvloeistoffen.
Omdat de twee ruimtelijk gescheiden zijn door zeer dunne membranen, met name in de kieuwen, is het niet verrassend dat water of zout telkens de neiging heeft om in of uit het lijf van de vis te stromen. De processen die hierbij werkzaam zijn heten diffusie en osmose.
De situatie bij zoetwatervissen is tegengesteld aan die van zoutwatervissen, omdat de lichaamsvloeistoffen van zoetwatervissen een hoger zoutgehalte hebben dan de naaste omgeving.

Vissen hebben zuurstof nodig om te leven. Het belangrijke proces waarbij ze die uit het water halen en overbrengen naar hun cellen heet ademhaling. Omdat water slechts 5% van de hoeveelheid zuurstof in lucht bevat, moet het ademhalingssysteem van de vis zeer efficiënt zijn.
Bij toenemend lichaamsgewicht veranderd het zuurstofverbruik drastisch. Ook is het verbruik gekoppeld aan het aantal aanwezige aerobe organismen in de bak.

Begrip van de waterchemie en zijn invloed op de vissen is van groot belang om met succes vissen te houden. Het helpt ons, de goudwaterliefhebber, om onze vissen de juiste watercondities te bieden en deze condities voortdurend optimaal te houden.
Als we tijd en zorg aan dit deel van de hobby besteden zullen we stukken minder aan problemen hebben betreffende de gezondheid van onze vissen.

Water stelt als leefomgeving enkele andere eisen aan de zintuigen dan lucht:

Licht wordt door water snel geabsorbeerd en troebelheid verminderd bovendien het zicht.

Geluidsgolven planten zich in water sneller en verder voort dan in lucht, omdat water een dichter medium is.

Omdat alle chemicaliën, ook die afkomstig van voedsel, in water zijn opgelost en zich daarin gemakkelijk verspreiden, hebben de zintuigen voor reuk en smaak een speciale betekenis in het watermilieu.

Het water waarin de vissen zich bevinden is een elektrolytische oplossing. Sommige vissen zijn daardoor in staat tot elektroreceptie, een uniek zintuig.

Het is uiterst belangrijk de afzonderlijke vissoorten de juiste pH-waarde te bieden, zo mogelijk een waarde binnen het natuurlijke gebied waaraan ze zich gedurende miljoenen jaren fysiologisch hebben aangepast. Het is echter nog belangrijker de pH-waarde van het water op een relatief constant niveau te handhaven.

Het cardiovasculaire systeem is een inwendig transportsysteem dat elke cel en orgaan met elkaar verbindt en een groot aantal functies vervult. Het bestaat uit een pomp –het hart– dat het transporterende medium –het bloed– rondpompt door een uitgebreid stelsel van slagaderen, aderen en capillairen. Bij vissen bestaat het hart uit een eenvoudige structuur van vier kamers en slechts twee kleppen.

De ogen van vissen lijken erg veel op die van andere gewervelde dieren. De belangrijkste aanpassing is de bijna bolronde vorm van de lens. Vissen kunnen selectief scherpstellen op voorwerpen die zowel dichtbij als veraf zijn. Hun gezichtsveld wordt in het algemeen bepaald door de plaats van de ogen in de kop. Een diepgaand onderzoek van de oogstructuur duidt erop dat de vissen hun wereld bijna hetzelfde zien als wij, in schitterend “technicolor”.

Vissen vertrouwen sterk op de zintuiglijke waarneming van geluid, dat zich in water als drukgolven voortplant.
Mede door de zijlijn kunnen ze ongewoon lage geluidsfrequenties van 1/10 tot 200 Hertz waarnemen. Ze hebben tevens een inwendig oor dat geluiden tot 8000 hertz oppikt.

Stijgende temperatuur heeft aanvankelijk een ongewenste spiraal van toenemende metabole snelheid en zuurstofbehoefte tot gevolg, terwijl tegelijkertijd het zuurstofgehalte van het water daalt.

Dalende temperatuur veroorzaakt eveneens metabole problemen; beneden de 15'C wordt het metabolisme door de temperatuur beperkt. Het is zelfs mogelijk dat de energieproductie beneden het niveau komt dat nodig is om het lichaam te laten functioneren, als de vis fysiologisch niet is aangepast aan lage temperaturen.

Ammoniak wordt geproduceerd bij de afbraak van eiwitten om energie te leveren en wordt door de kieuwen uitgescheiden. Vrij ammoniak is voor vissen veel giftiger dan de ammoniumionen. Het gehalte is daarom kritischer bij hogere pH-waarden. In water is vijf maal meer ammoniak aanwezig bij 25'C dan bij 5'C. De giftigheid neemt af met een toenemend zoutgehalte van het water.
Hoge meetbare gehaltes hebben op alle functies van de vis een ongunstig effect. De slijmlaagmembranen op de huid en de darmen worden vernietigd waardoor uitwendige bloedingen en bloeduitstortingen in de inwendige organen ontstaan. Ammoniak beschadigt eveneens de hersens en het centrale zenuwstelsel.
Niet dodelijke waarden veroorzaken bacteriële kieuwaandoeningen, buikwaterzucht en vinrot.


Met dank aan de openbare bibliotheek Tilburg, en met speciale dank aan Dr Chris Andrews, Adrian Exell en Dr Neville Carrington.

Rex Hunt voor Fancy-Goldfish.nl
2012.
Niets van deze publicatie mag verschijnen op andere forums, blogs of welk medium dan ook zonder toestemming van de auteur. (©)

ZSjonnie
Lid FGF
Berichten: 5243
Lid geworden op: 21-10-2011 18:39

Bericht door ZSjonnie » 01-02-2012 21:22

Een mooi globaal artikel met een aantal belangrijke punten waar niet iedereen altijd aan zal denken.
Goudvis kwekers zijn het niet altijd eens met goudvis importeurs die het niet altijd eens zijn met goudvis houders.
Ieder heeft een ander doel, standpunt en perspectief. Hierdoor is een mening niet per se fout.

Evelien
Lid FGF
Berichten: 3376
Lid geworden op: 07-11-2011 11:45

Bericht door Evelien » 02-02-2012 13:05

Bedankt Rex Hunt, zeer interessant! Weer wat nieuwe dingen bijgeleerd :)

Plaats reactie